Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Viimane uuendus: 21.10.2022

Euroopa Pagulasfond

Käesolev kodulehekülg on valminud  Euroopa Liidu Euroopa Pagulasfondi  ja EV Siseministeeriumi ning uuendatud Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kaasrahastamisel.

IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Avaleht

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus  on avalikes huvides tegutsev demokraatlik valitsusväline mittetulundusühing sotsiaalmajanduslike, integratsiooniliste ja hariduslike protsesside toetamiseks Ida-Virumaal.
Keskus asutati kodanikualgatuse korras 30. juulil 2001. aastal Kohtla-Järve linnas.

Ühingu eesmärgiks on inimressursi arendamise kaudu kaasa aidata integratsiooniprotsesside kiiremale ja tõhusamale kulgemisele maakonnas. Oma eesmärkide saavutamiseks rakendab MTÜ  IVIK  hariduslikke, ideoloogilisi, poliitilisi, majanduslikke meetmeid ja ühiskonna mõjutamise vahendeid.

MTÜ  IVIK on sõltumatu isamaalik liikumine, mis teeb koostööd kõikide tema eesmärke toetavate üksikisikute, organisatsioonide, seltside ja demokraatlike liikumistega.
Ühingule on omane vaadete pluralism ja vaba mõttevahetus.  Ühing jätkab Mittetulundusühingu “Ida-Virumaa arendus” projekti:  “Ida-Virumaa integratsioonikeskus” tegevusi.

Integratsioonikeskus on katusorganisatsiooniks paljudele Ida-Virumaal tegutsevatele  rahvuskultuuriseltsidele ning osaleb regulaarselt Ida-Virumaa Rahvuskultuuriseltside Ümarlaua töös.

Oma tegevusaja jooksul on keskus  läbi viinud 16 rahvusvahelist konverentsi ja seminari, rida õppevisiite, 5 sotsioloogilist uuringut, 10 näitust, 14 etnilise kultuuri festivali, iga-aastased õppeseminarid rahvuskultuuriseltsi juhile, välja andnud 5 raamatut ja hariduslikku käsiraamatut.

Ida-Virumaa Integratsioonikeskust on tunnustatud kultuurilist mitmekesisust tutvustava tegevuse eest nii kultuuriministri, kui ka Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed poolt.

2011. ja 2014. aastatel pälvis Ida-Virumaa Integratsioonikeskus Kultuuriministeeriumi ja Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed 2010. a lõimumisvaldkonna arendus- ja meediastipendiumi kategoorias „Kodanikeühenduste kultuuridevahelist dialoogi ja koostööd toetavad tegevused” arendusstipendiumi.

Keskuse igapäevatööks on aga nõustamine, konsultatsioonid ja vastuvõtud Ida-Virumaa elanikele inimõiguste, rahvusvähemuste probleemidega seotud küsimustes ja integratsioonialastes küsimustes.  Oma eesmärkide saavutamiseks viib keskus koostöös oma partneritega läbi mitmeid integratsiooniprojekte.  

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus  lähtub oma tegevuses põhikirjast ja eetilise tegevuse põhimõtetest. vt Vabaühenduste eetikakoodeks

EST

RUS