IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Ida-Virumaa rahvusvähemuste kultuuripärandi säilitamine

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Kestus: 01.04.2013 – 30.10.2013

 

Rahastajad: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

 

Projekti eesmärgid: läbi viia kultuuripärandi teema-aastal rea ettevõtmisi, mis tutvustavad maakonna rahvusvähemuste tegevust ning toetavad etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimist

 

Projekti tegevused:

Erinevate rahvuste  ajaloolist kultuuritraditsiooni tutvustavad  presentatsioonid  (juuli, oktoober 2013.a.) eesmärgiga suurendada elanikkonna teadmisi erinevate rahvaste rahvuspühade tähistamisest ning ajaloolistest kultuurikommetest.

Juulis esitletakse Illukal avalikkusele ukraina  olulisema rahvuspüha- Ivana Kupala, kombestikku ning tutvustatakse selle tähtpäeva ajaloolist tausta. 

Oktoobris tutvustatakse  vene rahvuslikke pulmakombeid Mäetagusel. Maakonnas tegutsevad vene kultuuriseltsid viivad tantsu-ja lauluansamblite osavõtul läbi meeleoluka vene pulmaetenduse.  Üritus aitab tutvustada avalikkusele vene ajaloolis-traditsioonilisi pulmakombeid ning tuua välja sarnasusi eesti rahvuskommetega.

Rahvusköökide retseptikogu väljaandmine. Retseptikogu kujutab endast värvilist trükist, mis ilmub  kakskeelsena eesti ja vene  keeles ning sisaldab lühikest Rahvusköökide festivali projektitutvustust, esitleb üheksa  rahvuse toiduretsepte, mida valmistati läbiviidud kaheksal presentatsioonil ( ukraina, valgevene, juudi, poola, usbeki, tatari, vene, ingerisoome ja eesti). Lisaks  sisaldab trükis  erinevate rahvusköökide esitluste fotoülevaadet, lühikokkuvõtet nimetatud rahvuste toiduvalmistamise ajaloost ning mõningad kirkamaid ajakirjanduses ilmunud publikatsioone. Rahvuslikku retseptiraamatut esitletakse projekti lõpuüritusel- X Loomepaja festivali konverentsil  2013.a. septembris Jõhvi kontserdimajas. Trükis aitab kaasa vähemusrahvuste kultuuripärandi jäädvustamisele ning tõstab avalikkuse teadlikkust  erinevatest rahvusköökidest ning -toitudest, mis on rahvusliku kultuuri lahutamatu osa.  Ürituse eelarve moodustavad  trüki- ja tõlkekulu.

22. septembris 2013.a. toimub X  rahvusvähemuste kultuurifestival Loomepada, mille traditsioonilisel konverentsil tehakse kokkuvõte 2013.a. toimunud üritustest, esitletakse rahvuslikku retseptiraamatut  ning antakse ülevaade lõppenud rahvusköökide festivalist. Seoses piduliku lõpuürituse läbiviimisega kavandatakse valmistada  30 temaatilist

 

Projekti  sihtgrupp on Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua liikmed,  kultuuritegelased ning lai avalikkus.

Kõik üritused on osalejatele tasuta.

 

Tegevuste tulemusel paranevad üritustel osalejate teadmised erinevatest rahvuskultuuridest ning seeläbi arendatakse tolerantsi ning üksteisemõistmist paljurahvuselises ühiskonnas.

 

FOTOD, TRÜKISED:

 

06.07.2013   Ivana Kupala Illukal

 

22.09.2013  Loomepada festival

 

06.10.2013  Vene pulm Mäetagusel

 

EST

RUS