IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Ida-Virumaa rahvusvähemuste ühistegevuste toetamine

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Kestus: 02.04.2014 – 31.10.2014

 

Rahastajad:

Kultuuriministeerium,

Siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest,

Suurbritannia Suursaatkond Tallinnas,

Eesti Kultuurkapital,

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed,

MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

 

Projekti eesmärgid: läbi viia rea ettevõtmisi, mis tutvustavad maakonna rahvusvähemuste tegevust ning toetavad etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimist

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus on planeerinud 2014.aastal läbi viia mitmeid kultuuriseltside ühiseid tegevusi, et arendada maakonnas elavate rahvusvähemuste kultuuri-ja haridusalast tegevust, aidata kaasa etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele ning professionaalsemale taseme tõstmisele, samuti selleks, et suurendada maakonna elanike teadmisi erinevatest rahvuskultuuridest ning arendada rahvustevahelist tolerantsi. Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse poolt kavandatud tegevused omavad rahvuskultuurilist ja regionaalset tähtsust, sest need viiakse läbi koostöös maakondliku rahvuskultuuriseltside ümarlauaga, mitmete omavalitsustega ning on suunatud laiale avalikkusele.

 

Projekti „Ida-Virumaa rahvusvähemuste ühistegevuste toetamine“ raames viis Ida-Virumaa Integratsioonikeskus 2014.aastal läbi alljärgnevad kultuuriseltside ühised tegevused:

 

I tegevus.  27.aprillil 2014.a. viis Ida-Virumaa Integratsioonikeskus koostöös maakondliku  rahvuskultuuriseltside  ümarlauaga läbi slaavi rahvaste ülestõusmispühade traditsioone ja kombeid  tutvustava teabeürituse Iisaku muuseumis. Vt. plakat

Projekti eesmärk oli tutvustada erinevate rahvuste lihavõttetraditsioone ning pakkuda temaatilist pühadekontserti.  Üritus oli kolmas omalaadsete hulgas erinevate rahvaste rahvuskalendri tähtpäevi tuttvustavate ürituste sarjas.

Ürituse eestvedajad olid maakonnas tegutsevad vene, ukraina ja valgevene kultuuriseltsid, kes andsid ülevaate oma rahvuste  tähtsaima rahvuspüha ajaloost ja ja sellega seotud rahvuskommetest. Avalikul üritusel, millel osalesid kohaliku elanikkonna kõrval ka maakonna rahvuskultuuriseltside esindajad, tutvustati asjakohast käsitööd ning rahvusköökide traditsioonilisi pühadetoite. Käsitöömeistrid õpetasid meistriklassides erinevaid munadevärvimise tehnikaid ning lauakaunistuste valmistamist. Valmistatud lihavõttepühade kompositsioonidest ja kaunistatud pühademunadest koostati näitus. Isetegevusansamblid andsid värvika temaatilise kontserdi muuseumi territooriumil asuval vabaõhulaval.

Üritusest võttis osa 84 inimest.

 

Üritust kajastati ajakirjanduses:

 http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-pravoslavnaya-pashalnaya-nedelya-v-ida-virumaa-zavershilas-prazdnikom-v-sele-ijzaku?id=68559957;

 

Üritus oli populaarne kohalike elanike ja kooliõpilaste hulgas ning sai positiivse tagasiside nii külastajate kui ka esinejate poolt.

Üritus aitas tutvustada lähemalt slaavi rahvaste lihavõttekombeid ning tuua välja sarnasusi eesti rahvuskommetega.

 

Taotleja hinnangul on väga oluline ürituste läbiviimise juures asjaolu, et suurtes  linnades elavad vähemusrahvused saavad tutvuda maakonna looduskaunite paikadega, seal elavate inimestega ning kultuurieluga, maapiirkondade elanikud omakorda tutvuvad erinevate rahvuste kultuuriseltside tegevusega ning nende rahvuskultuuri traditsioonidega. Pärandkultuuri säilitamiseks ja edasiandmiseks on oluline üritustele kaasata erinevatest vanustest lapsi.

 

II tegevus. 21. septembril 2014.a. toimus Jõhvi kontserdimajas Jõhvi vallavalitsuse, Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse ja rahvuskultuuriseltside ümarlaua koostöös XI rahvuskultuuride festival.

Festivalil viisid rahvuskultuuriseltsid läbi mitmeid töötubasid (18), kus tutvustati erinevate rahvusvähemuste käsitööd ning kus külastajad said võimaluse valmistada ka ise erinevaid rahvuslikke esemeid.

Sellised töötoad on alati rahvarohked, väga populaarsed ja oodatud just nooremate külastajate hulgas, seepärast on oluline jätkata töötubade läbiviimise traditsiooni ning aidata sellega kaasa etniliste vähemuste kultuuri säilimisele ja tutvustamisele.

Üritusest võttis ca 400 inimest.

 

Üritust kajastati ajakirjanduses:

http://m.rus.delfi.ee/article.php?id=69791557

http://baltija.eu/news/read/40220

 

III tegevus. 27. augustil 2014.a.  viidi läbi Narva- Jõesuus hotelli „Noorus“ konverentsisaalis  rahvusvaheline konverents “Tolerantsus kui instrument rahvustevahelises dialoogis Eesti paljurahvuselistes regioonides”.

Konverentsil osales Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside esindajad,  Ida-Virumaa maavanem ning maavalitsuse töötajad, Kultuuriministeeriumi esindajad, Riigikogu liige, Siseministeeriumi nõunik, Ida-Virumaa  kohalike omavalitsuste ametnikud, Illuka ja Kiviõli põhikoolide direktorid,  ajakirjanikud. Peale selle võtsid konverentsist vaatlejatena osa  2 esindajat Suurbritannia Tallinna Suursaatkonnast ning üks  USA Tallinna Suursaatkonna esindaja.

Kokku võttis üritusest  osa 83  inimest.

Konverentsil  esinesid ettekandega: Аleksandr Aidarov, kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik,  Тanel Mätlik, MTÜ Eesti Abikeskused projektijuht, Eva-Maria Asari, Sisekaitseakadeemia migratsiooniuuringute keskuse ekspert, Ene Eha Urbala, Inimõiguste Instituudi Ida-Virumaa teabekeskuse konsultant, Аleksandr Dusman, Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse juhatuse liige. Vt. konverentsi programm.

Hiljem  esitati konverentsi osavõtjatele aruteluks teemad, millised lähtusid ekspertide ettekannetest.

Ettekannetele järgnenud tulisesse arutellu astusid 12 konverentsist osavõtjat:  Аimar Altosaar- siseministeeriumi nõunik, Аleksandr Aidarov- kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik, Jana Pavlenkova- Ida-Viru maavalitsuse arenguosakonna nõunik, Arne Piirimägi- Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse juhatuse liige, Kiviõli vene põhikooli direktor,  Evgeni Kapov –ajakirjanik, rahvuskultuuriseltside liikmed Sofia Škola, Zinaida Klõga, Lidia Orlova, Vera Svetšina, Larysa Zitnik, Tiiu Toom. Diskussiooni juhtis Aleksandr Dusman- konverentsi moderaator.

Diskussiooni alusel koostati järeldused ja ettepanekud.

Üritus toimub eesti, vene ja inglise keeles.

 

Toimunud konverentsi kajastasid Raadio-4, kohalik kaabeltelevisioon “Lites”,  samuti uudisteportaal Delfi (http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/v-narva-jyesuu-obsuzhdalis-problemy-integracii.d?id=69622223) ning nädalaleht Infopress. Samuti kajastati üritust nii Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse kodulehel www.integratsioonikeskus.ee, kui ka infoportaalis etnoweb.ee .

 

Konverentsi eesmärgiks oli arendada ühiskondlikku dialoogi vähemusrahvuste organisatsioonide, riigi ja kohalike omavalitsuste vahel ning tuua arutelude tulemusel välja ettepanekuid ning ideid lõimumisprotsesside tugevdamiseks.

 

 

Antud projektis elluviidud tegevuste sihtgrupp on  Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua liikmed, kultuuritegelased, ametnikud ning lai avalikkus.

Kõik üritused oli osalejate jaoks tasuta.

Läbiviidavad üritused kajastati nii taotleja kodulehel www.integratsioonikeskus.ee, kui ka infoportaalis etnoweb.ee . Ürituste toimumisest teavitati avalikkust eelnevalt reklaamiga (kuulutused-plakatid) ning meediakanalitele suunatud pressiteatega. Samuti kajastati toimuv sotsiaalmeedias.

 

Projekti „Ida-Virumaa rahvusvähemuste ühistegevuste toetamine“ toetame mitmeid kultuuriseltside ühiseid tegevusi, et arendada maakonnas elavate rahvusvähemuste kultuuri-ja haridusalast tegevust, aidata kaasa etniliste vähemuste keele ja kultuuri säilimisele ja tutvustamisele ning professionaalsemale taseme tõstmisele, samuti selleks, et suurendada maakonna elanike teadmisi erinevatest rahvuskultuuridest ning arendada rahvustevahelist tolerantsi.

Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse poolt kavandatud tegevused omavad rahvuskultuurilist ja regionaalset tähtsust, sest need viiakse läbi koostöös maakondliku rahvuskultuuriseltside ümarlauaga, mitmete omavalitsustega ning on suunatud laiale avalikkusele.

EST

RUS