IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsid Eesti 100 juubeliaastal

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

 

Ajavahemikul 01.02.2018- 05.11.2018 viis Ida-Virumaa Integratsioonikeskus läbi projekti „Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsid Eesti 100. juubeliaastal“, millega tähistati EV 100 sünnipäeva ning Euroopa kultuuripärandi aastat.

Projekti raames toimus 01.06.2018.a. Narva-Jõesuus VI rahvusvaheline tolerantsuskonverents „Tolerantsus läbi kultuuripärandi Eesti paljurahvuselises regioonis“, millest võttis osa üle 80 inimese. Konverentsil esinesid ettekandega Annela Laaneots (Euroopa kultuuripärandi aasta projektijuht Eestis), Raivo Vetik (TÜ ühiskonnateaduste instituudi võrdleva poliitika professor), Anne-Ly Reimaa (Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juht), Ljubov Nikkar (Narva-Jõesuu koduloomuuseumi direktor), Aksei Boiko (Vene Föderatsiooni kunstimuuseumide nõustamis-ja metoodikakeskuse juhtivmetoodik), Ants Liimets (Narva Eesti Seltsi esimees), Vladimir Kokko (Sankt-Peterburi Ingerisoomlaste Seltsi „Inkerin Liitto“ esimees), Szilárd Tibor Tóth (Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppejõud), Pavel Varunin (Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühingu juht).

23.09.2018.a. toimus Jõhvi kontserdimajas XV rahvuskultuurifestival „Rahvuskultuuride loomepada“, kus maakonna rahvuskultuuriseltside poolt viidi läbi 15 erinevat rahvuslikku käsitööd tutvustavat õpituba. Õpitoad osutusid väga huvipakkuvateks ning osalejate rohkeks, eriti populaarsed olin need aga laste seas.

Loomepaja festivaliks koostati ja trükiti kalendermärkmik “Ida-Virumaa rahvuslikud tähtpäevad ja traditsioonid“, milles on ülevaade kümne Ida-Virumaal elava rahvuse rahvuskalendri tähtpäevadest ning traditsioonidest. Kalendri eesmärk on tutvustada eestlaste kõrval ka teisi rahvusi ning anda ülevaade nende kultuuripärandist. Kalendris on eriline rõhk Eesti rahvakalendri tähtpäevadel ja kommetel. Kalendri lisas on toodud maakonnas tegutsevate rahvuskultuuriseltside kontaktid.

Projekti raames toimus ka juba seitsmendat korda koostöös Kultuuriministeeriumiga iga-aastane kultuuriseltside õppereis „Tunne Eestimaad“. Sel korral külastati Maarjamäel asuvat Okupatsiooniohvrite mälestusmärki, Eesti ajaloomuuseumi ning kinomuuseumi, kus vaadati EV 100 sünnipäevaks valminud filmi „Seltsimees laps“. Õppereis oli huvitav ning arendav, selle eesmärgiks oli tutvustada rahvuskultuuriseltsidele Eesti kultuuripärandit.

Projekti toetasid Integratsiooni Sihtasutus, Kultuuriministeerium, Eesti 100 korraldustoimkond, Euroopa kultuuripärandiaasta Eesti esindus, USA Suursaatkond Tallinnas, Kultuurkapital.

 

EST

RUS