IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > 20 aastat rahvusvähemuste kultuurialast ühistegevust Ida-Virumaal

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Kestus: 01.04.2015 - 31.12.2015

 

Rahastajad:

Kultuuriministeerium

Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed

Maakondliku arendustegevuse programm

Suurbritannia Suursaatkond Tallinnas 

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

 

2015.aastal möödub 20 aastat Ida-Viru maavanema juures asuva rahvuskultuuriseltside ümarlaua asutamisest. Tänaseks on ümarlaua koosseisu astunud 35 Ida-Virumaal tegutsevat  rahvuskultuuriseltsi. Ümarlaud on ühiskondlikel alustel loodud kodanikeühendus, mis tegutseb ühiselt heakskiidetud põhimääruse alusel.  Eesmärgiks on toetada oma tegevusega Ida-Virumaal elavate rahvusvähemuste kultuuri säilimist, koordineerida ühistegevusi, korraldada ühisüritusi, vahetada ja vahendada informatsiooni, kujundada ja edastada ettepanekuid seadusandlike aktide täiendamiseks jm.

 

Möödunud 20 tegevusaasta jooksul on ümarlaua toimetamisi tutvustatud erinevatele välisdelegatsioonidele ja külalistele, sealhulgas on viimased osalenud ümarlaua istungitel ning ühenduse poolt organiseeritud  konverentsidel, festivalidel, näitustel. Peale selle on korduvalt tutvustatud erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel ja foorumitel nii Eestis kui ka väljaspool ümarlaua tegevust rahvuskultuuriseltside  koostöö arendamisel  ja   ühendamisel maakondlikul tasandil. Just seepärast võtsid ümarlaua liikmed ühel 2014.a.istungil vastu ühehäälselt otsuse viia 2015.a. mais läbi juubelikonverents, mis on pühendatud ümarlaua 20 tegevusaasta täitumisele.

 

 Ida-Virumaa Integratsioonikeskus viib  käesoleva projektiga ellu suurüritusi, et tähistada rahvsukultuuriseltside ümarlaua juubeliaastat. Projektitegevuste eesmärk on juhtida avalikkuse tähelepanu ühiskondlikel alustel tegutseva paljurahvuselise ühenduse pikaajalisele ja edukale  kultuurialasele koostegevusele ning lõimumisalasele arengule Ida-Virumaal,  tagada traditsiooniliste ürituste, nagu seda on rahvuskultuuride festival Loomepada järjepidevus ning etniliste vähemuste kultuuri ja keele säilimine.

 

Projekti raames viiakse läbi järgmised tegevused:

Tegevus I - 1.06.2015.a. rahvuskultuuriseltside ümarlaua 20 tegevusaasta pidulik tähistamine Jõhvi Kontserdimajas. Üritusest planeeritakse osa võtma ligemale 100 inimest. 

Ürituse tarbeks koostatakse ümarlaua ajalugu ja tegevusi tutvustav fotonäitus ning kaks suuremõõtmelist infotahvlit (bannerit) eesti ja vene keeles, mida esitletakse ürituse ajal  kontserdimaja  "Ergo" saalis. Juubeliaasta tähistamiseks koostatakse ja antakse välja illustreeritud kogumik eesti-vene keeles ülevaatega ümarlaua tegevustest, ajaloost ja nendest isikutest, kes on olnud rahvuskultuuriseltside eestvedajad ja innustajad. Ürituse raames toimub 20 tegevusaastat kokkuvõttev konverents ning pidulik vastuvõtt rahvuskultuuriseltide esindajatele, partneritele, kultuuritegelastele.

Tegevus IIRahvuskultuuride festivali „Loomepada“ läbiviimine.

2015.a. septembri lõpus toimub juba 12 korda koostöös Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse, maakondliku rahvuskultuuriseltside ümarlaua ja Jõhvi vallavalitsusega  rahvuskultuuride festival Loomepada”. Traditsiooniline festival toimub Eestimaa rahvuste päeva raames. 

Festivali formaat on välja kujunenud paljude aastate jooksul ning selle ürituse raames toimuvad rahvusliku käsitöö näitused, erinevate käsitööliikide meistriklassid, riikliku päevakajalise temaatikaga konverents. Kontserdimaja suurel laval anatakse rahvakultuuri kollektiivide poolt meeleolukas kontsert. Festivali üks eesmärkidest on suunatud spetsiaalselt laste ja noorte kaasamisele, kõik üritused , sh. kontsert festivali osalejatele ja külalistele, millel esinevad kultuuriseltside folkloorikollektiivid, on tasuta. Festivali lõpetab traditsiooniks saanud Eestimaa rahvuste päevale pühendatud Kultuuriministeeriumi vastuvõtt.

Festival on tähtis sündmus mitte ainult Jõhvi kultuurielus, vaid ka kogu maakonnas tervikuna ning sellel oseleb ligemale 500 inimest.

Tegevus III - Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside loomemajanduse tutvustava info-õppeseminari läbiviimine.

Üritus on planeeritud viia läbi novembris 2015.a. Jõhvi Kontserdimajas ning sellest oodatakse osa võtma ligemale 80 osalejat. Ürituse raames viiakse läbi info-õppeseminar ja näitused koos meistriklassidega Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside liikmete poolt, kes osalevad  loomemajanduses. Samuti antakse välja infovoldik 200 eksemplaris vajaliku metoodilise teabega jagamiseks kultuuriseltsides.

Eesti loomemajanduse arendamine on uus suund Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse ja rahvuskultuuriseltside ümarlaua ühistegevuses.

EST

RUS

Juubeli konverents:

 

Fotod

 

Artikkel 1

 

Artikkel 2

 

Artikkel 3

 

Artikkel 4

 

Artikkel 5

 

Artikkel 6

 

 

«LOOMEPADA 2015»:

 

Fotod

 

Artikkel 1

 

Artikkel 2

 

Artikkel 3

 

 

Seminar:

 

Fotod