IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Tulekud ja minekud kultuuris

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Projekti  kestus: 03.07.2017 – 31.12.2017

Rahastaja: Integratsiooni  Sihtasutus, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

Projekti tegevused on kavandatud suurendama ühiskondlikku osalust ja aktiivsust ning sallivust noortele koostegemise rõõmu ja kultuuriruumi tutvustamise pakkumise teel. Selleks korraldatakse Ida-Virumaa koolide (eesti ja vene õppekeelega) oma rahvuslikust kuuluvusest teadlikumatele õpilastele õppekäigud Eesti Rahva Muuseumi (ERM). Õppekäigud marsruudil Narva - Tartu - Narva sisaldavad giidi poolt trassi ümbrusesse jäävate kultuuriobjektide tutvustamist, muuseumitundi "Tulekud ja minekud" ning töötuba "Ilu vaev" ERM-is ja Iisaku Kihelkonnamuuseumi või Mustvee vanausuliste muuseumi külastust. Vanematele õpilastele (PK III aste ja gümnaasium) korraldatakse üks kahepäevne õppekäik, kus lisandub võimalusel sobiva teatrietenduse või muu kultuuriürituse külastamine Tartus ning teisel päeval TÜ-i  ja / või NOORA -ga tutvumine. Õppekäikudes osalevad noored jagavad oma kogemust kogukonnaga, kuna eelseminarides saavad nad ülesande täita koos perega töölehed nende rahvuslik-kultuurilisest kujunemisest, mis on muuseumitunni aluseks. Õppekäikude ja tegevuste kirjeldused trüki ja foto- ning videomaterjalidena on hiljem kasutatavad teema illustreerimiseks ja/või samateemaliste õppekäikude korraldamiseks. Õppegrupid koostatakse koolideüleselt - võimalusel nii eesti- kui vene emakeelega õpilastest.  

Projekti sihtrühmaks on Ida-Virumaa üldhariduskoolide koolikogukonnad - nii eesti-kui venekeelsed. Õpilased, nende pered ja koolide lõimumisteemasse aktiivselt suhestuvad õpetajad/noortejuhid  kokku kuni 200 noort ja juhendajat võtavad osa õppekäikudest, milledeks ettevalmistumisel suhtlevad nad aktiivselt oma pereliikmetega, mis suurendab haaratud inimeste arvu kuni 700-ni (arvestusega keskmiselt 3,5 inimest peres). Projekti tulemusena valmiv voldik on kasutatav paberkandjal osalevates koolides ja digitaalselt koolide ning ka Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse kodulehtede ja sotsiaalkmeedia vahendusel

Projekti tegevuste - oma perekonna kujunemisega tutvumine - ja aktiivsemate õpilaste ning õpetajate / noortejuhtide isikliku emotsionaalse ning praktilise kogemuse kaudu levib aktiivse ühiskondliku eluhoiaku ning kultuuris aktiivse osalemise võimalikkuse idee, sõltumata rahvusest kogukonnas laiemalt. Tegevu ja selle kajastamise kaudu valmiv materjal nii trüki- kui sotsiaalmeedias on edaspidi toeks teema "Tulekud ja minekud kultuuris" edasisel arendamisel erinevates vanuserühmades.

EST

RUS