IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsid  2017

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Projekti eesmärgiks on kaasa aidata Ida-Virumaal tegutsevate rahvuskultuuriseltside tegevusele nende keele ning kultuuri säilitamisel ja tutvustamisel, viia läbi mitmesuguseid koostööüritusi ja jätkata traditsioonilise maakondliku festivali “Rahvuskultuuride loomepada” järjepidevat elluviimist.  Samuti soodustatakse erinevate projektitegevuste abil (õpitoad, õppe-tutvusmireis) rahvusvähemuste ja eesti kultuuriseltside omavahelist koostööd ning arendatakse Eesti mitmekultuurilist ühiskonda, suurendatakse ühiskonna avatust, sidusust ja ühist riigiidentiteeti, valmistatakse ette Eesti Vabariigi 100 aastapäeva väärikas jäädvustamine.

Projekti raames viiakse järgnevad tegevused läbi:

Rahvuslike õpitubade läbiviimine XIX käsitöölaadal „Viru nikerdaja“. 

Toimumise aeg:  08.04.2017

Koostöös Ida-Virumaa Käsitööseltsiga valmistatakse ette ning viiakse läbi populaarsel käsitöölaadal Jõhvi spordihoones kaheksa erineva rahvuse käsitööd tutvustavat õpituba-meistriklassi, mis on suunatud igas vanuses osavõtjatele ning milles võimaldatakse osalejatel ise valmistada juhendaja abil erinevatele rahvustele iseloomulikke käsitööesemeid, suveniire jms. Samuti tutvustatakse meistriklassis erinevaid rahvuslikke käsitöövõtteid ning rahvuslikke kultuuritraditsioone. Taotleja hinnangul on praktilised õpitoad üks parimatest võimalustest tutvustada avalikkusele erinevate rahvuste käsitöö eripära. Samuti annab see võimaluse eesti käsitöömeistrite ja kauplejate kõrval pöörata tähelepanu paljurahvuseliselises maakonnas elavatele erinevatele rahvusgruppidele. Avatud meistriklasside läbiviimisega  arendatakse edasi rahvusliku käsitöö populariseerimist ning jätkatakse 2015. aastal algatatud head kultuuritava. Õpitoad on osalejatele tasuta.

Eesti Vabariigi 100  aastapäeva tähistava rahvuste salu ettevalmistamine.

Toimumise aeg:  aprill- november 2017

Koostöös Narva Linnavalitsusega valmistatakse ette ja rajatakse Narva jõe äärde rahvuspuude puiestee nn.rahvuste salu, kuhu istutatakse Eestis elava 37 suurema rahvuse rahvuspuud. Kõikide puude juurde  paigutatakse metallist infotahvel mobiiltelefonil loetava QR koodiga, mis sisaldab viidet internetilehel asuvale tekstile iga esindatud rahvuse ja tema puu kohta, samuti viidet projektiinfole eesti, vene ja inglise keeles.  Käesoleva projekti raames valmistatakse ette ja koostatakse rahvuskultuuriseltsidega koostöös kogu asjakohane tekstimaterjal. Tegevuste elluviimiseks moodustatakse töögrupp, kes kogub vajaliku info rahvuste ja puude kohta, koostab tekstid,  korraldab tõlke kolme keelde ja trükise ettevalmistuse. Samuti valmistatakse iga rahvuse ja puu kohta QR koodid ja trükitakse 200 tk rahvuste alleed tutvustavat värvilist A4 kokkumurtavat infovoldikut, mis sisaldab lühikokkuvõtte ettevalmistatud tekstidest ja projektiinfost kolmes keeles.

XIV festivali "Rahvuskultuuride loomepada"

Toimumise aeg:  24.09.2017

2017.a. 24.septembril toimub XIV traditsiooniline maakondlik festival „Rahvuskultuuride loomepada“. Üritus viiakse läbi Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse, rahvuskultuuriseltside ümarlaua, Jõhvi Vallavalitsuse ja Jõhvi Huvikeskuse koostöös.

Festivali eesmärk on rahvuslikult mitmekesise Ida-Virumaa tutvustamine ning maakonna rahvuskultuuriseltside tegevustest ülevaate andmine.

On saanud traditsiooniks, et festivali raames toimub integratsioonikeskuse eestvedamisel avalik konverents ning rahvuslikku käsitööd tutvustavad õpitoad. Ka tänavu ühtib konverentsi temaatika riiklikuteema-aastaga- ehk siis laste-ja noorte kultuuriga. Esinevad mitmed ettekandjad ja lektorid nii Ida-Viru maakonnast kui ka kaugemalt. Konverentsist planeeritakse osa võtma ligemale 80 inimest, konverentsi töökeeled on eesti ja vene keel.

XIV rahvuskultuuride festivalil planeeritakse läbi viia 14 erinevat rahvuslikku käsitööd tutvustavat õpituba-meistriklassi. Seejuures on õpitubade arv  aastatega aina kasvanud ning köidab üha enam nooremas vanuses osalejaid. Õpitubades osalemine on tasuta.

Rahvuskultuuriseltside ümarlaua liikmete õppe-tutvusmireis

Toimumise aeg:  04.08.2017

Juba viis aastat on kestnud traditsioon korraldada koostöös kultuuriministeeriumiga  rahvuskultuuriseltside juhtidele tutvumisreise-õppeseminare erinevatesse Eestimaa paikadesse, mis annavad suurele hulgale osalejatele võimaluse tutvuda meie ühise kodumaa looduslike ja kultuuriliste vaatamisväärsustega ning tugevdavad sidusust Eesti kultuuriga. Tänavu plaanitakse külastada  Eesti Rahva Muuseumi Tartus. Õppe-tutvumisreisid on väga populaarsed ning teadmistesisukad.

Projekti toetatakse Integratsiooni Sihtasutuse poolt.

EST

RUS