IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Uudised

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

25. september 2022

IX Rahvusvaheline teabe- ja metoodiline konverents „Rahvustevahelise dialoogi ja rahu loomise edendamine Ida-Viru maakonnas”.

Jõhvi Kontserdimaja.

 

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus sai Kultuuriministeeriumi, Briti Nõukogu, Integratsiooni SA ja Jõhvi valla mandaadi ning rahalise toetuse IX Rahvusvahelise teabe- ja metoodilise konverentsi „Rahvustevahelise dialoogi ja rahu loomise edendamine Ida-Viru maakonnas”  ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Konverentsi ettekannete ja paneeli arutelu prioriteediks oli konfliktide, eelkõige rahvusgruppide konfliktide ennetamine.

 

Sellel aastal toimus traditsiooniline festival Loomepada hübriid üritusena – taidluskollektiivide esinemine + integratsiooni teemaline konverents + näitused. Ida-Virumaa Integratsiooni keskus omab mitmeaastast kogemust Ida-Virumaa aktuaalsete teemadele pühendatud konverentside korraldamisel

Nagu on aastatega väljakujunenud Jõhvi üritus lõpetas Rahvaste Nädala ürituste tsükli ning toimus iga-aastane kultuuriministeeriumi vastuvõtt.

Konverentsi korraldajad palusid ettekannetega esinema oma ala ja lõimumise parimaid eksperte. Konverentsi tööst ja avatud arutelust (paneel) võtsid osa: EV kultuuriminister Piret Hartman, Riigikogu liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Eesti Teaduste Akadeemia liige Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli politoloog Vjatšeslav Morozov, Tartu Ülikooli etnoloog ja sotsiaalantropoloog Aimar Ventsel, Tampere Ülikooli doktorant Jaanika Kingumets, Tallinna Ülikooli psühholoog Avo-Rein Tereping ning Soojusenergeetika doktor, Eesti Inseneride Liidu juht Igor Krupenski.

 

Rahvusliku omapära lisasid üritusele Ida-Virunaa Tatari kultuuriühingu, valgevene ühingu BEZ, Narva vene kultuuriseltsi Nadežda ja Kohtla-Järve ukraina kultuuriseltsi Dva Koljori esineajd.

Ida-Virumaa Ida-Virumaa Rahvusühingute Ümarlaua liikmed (36 ühingut) valmistasid kaks huvitavat temanäitust – raamatunäitus „Haruldased raamatud rahvusühingute raamatukogudes” ning rahvariiete näitus „Minu vanaema laegas”. Narva Juudi Kogukonna liige Samuel Golomb eksponeeris filateelianäitust „Rariteetsed trükised postmarkidel” (pühendatud Raamatukogu Aastale 2022).

 

Konverentsi sihtrühmaks oli umbes 50 rahvuskultuuri ühingu juhti ja kultuuriorganisatsioonide esindajad Ida-Virumaalt (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli ja Narva-Jõesuu) ning Tallinna, Haapsalu,Tartu ja Pärnu rahvuskultuuri katuseorganisatsioonide esindused. Peale selle osalesid konverentsil Ida-Virumaa regiooni õpetajad ja meediaväljaannete esindused. Konverentsil osalejate koguarv on 100 inimest.

 

Fotohetki konverentsist näeb aadressi

 https://drive.google.com/file/d/1gGIYZDfynn0t0Zsv6V684p7ocy01GP8X/view?usp=sharing 

 ja

 https://drive.google.com/file/d/1gGIYZDfynn0t0Zsv6V684p7ocy01GP8X/view?usp=sharing

 

Fotode autor Matti Kämära (Põhjarannik)

 

 

13.juunil 2020 viib Ida-Virumaa Integratsioonikeskus läbi VIII rahvusvahelise konverentsi "Tolerantsus ja massimeedia Eesti mitmerahvuselises piirkonnas", mis jätkab sallivusteemaliste konverentside sarja.
Iga konverentsi teema on olnud pühendatud mõnele tolerantsuse aspektile (tolerantsus ja religioon, tolerantsus ja haridus, tolerantsus ja integratsioon, tolerantsus ja kultuuripärand, tolerantsus ja kultuuriline mitmekesisus, tolerantsus ja võrdõiguslikkus).

Tänavuse konverentsi sihtgrupiks on 12  omavalitsuses tegutseva 34 kultuuriseltsi juhid,  Eesti ja välisteadlased, eksperdid, poliitikud ja kohaliku omavalitsuse juhid.

Sel aastal toetavad konverentsi  Briti Nõukogu, Eesti Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital, Saksa saatkond Tallinnas, Integratsiooni Sihtasutus.

Seoses keerulise ajaga maailmas toimub meie konverents seekord segaformaadis:
- Ettekandjad ja sponsorid kutsutakse laupäeval 13 juunil 2020 Tallinnas Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele maja suurde saali, kust toimub ZOOM keskkonna ülekanne
- ülejäänud osalevad esmalt konverentsi ettekandena ja seejärel arutelul virtuaalselt läbi ZOOM süsteemi.

Konverentsi töökeeled on eesti ja vene keel.

Lisainformatsiooniks vaata konverentsi kava:  EESTI  /  VENE

 

 

7-8.detsembril 2018.a. toimusid Narva-Jõesuu hotellis „Noorus“ projekti „Ida-Virumaa rahvuskultuuriühenduste kogemuspäev“ tegevused, millest võtsid külalistena kohalike rahvuskultuuriseltside  kõrval osa ka mitmed Eesti vähemusrahvuste katusorganisatsioonid.

7.detsembri õhtul toimus keelekohvik, kus mõnusa mõttevahetuse käigus arutleti võimalustest tõhustada koostööd ajakirjandusega. Kuidas suurendada meedia tähelepanu rahvuskultuuriseltside tegevuse vastu?  Kasulikke näpunäiteid jagas endine ETV + peatoimetaja, praegune Creative Narva  juht ning ajakirja Jana peatoimetaja Darja Saar.

Olulise teemana arutati ka rahvusliku käsitöö kui ühe loomemajanduse valdkonna edendamise võimaluste üle. Kuidas tugevdada loomeettevõtluse konkurentsivõimet ning kuidas turundada rahvuskultuuri? Heaks näiteks, kuidas iidset käsitöökunsti siduda kaasaegse disainiga on MTÜ Narva Klubi Käistöö pitsimeistri Olga Kublitskaja ning moelooja Ülle Suurhansu koostöö. Kõik loomeettevõtluse huvilised on oodatud 13.jaanuaril Narva Loomekeskusesse toimuvale moeetendusele.

Laupäeval, 8.detsembril kell 9.30-12.30 toimus rahvuskultuuriühenduste ümarlaua aastalõpuistung, kus tehti kokkuvõtteid lõppevast Euroopa kultuuripärandi aastast ning 2018.aasta suurimatest läbiviidud projektidest. Üheskoos arutleti, kuidas olla rahvuskultuuride kandjatena rohkem nähtav ühiskonnas ning kuidas kaasata oma tegevustesse noori ja lapsi. Sõna said kultuuriseltside ja katusorganisatsioonide esindajad.

Kultuuriministeeriumi esindaja rahvuskultuuride ümarlaual Eduard Odinets kutsus kõiki osalema  kultuuripoliitika põhialuste 2030 koostamisel ja aruteludel.

(https://www.kul.ee/et/node/18006)

Pärastlõunal oli kõigil soovijatel võimalus võtta osa bussiekskursioonist marsruudil Narva-Jõesuu- Narva ning külastada suurepärase giidi, Narva-Jõesuu muuseumi juhi Ljubov Nikkari juhtimisel piirilinnade huvitavamaid vaatamisväärsusi. Esmakordselt oli kultuuriseltside esindajatel võimalus tutvuda Vaba Lava Narva maja ning selle mitmesuguste kasutusvõimalustega. 

(vaata meid ka Facebookis https://www.facebook.com/idaviruintegratsioonikeskus)

Projekt „ Ida-Virumaa rahvuskultuuriühenduste kogemuspäev“ viidi läbi aitamaks kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste lõimumisele,  igapäevaste kontaktide suurendamisele, omavahelisele suhtlusele ja kaasatusele ühiskonnas ning võimaldamaks katusorganisatsioonidel saada uusi ideid ja kogemusi rahvuskultuuride säilitamiseks ja arendamiseks.

Projekti rahastas Integratsiooni Sihtasutus.

 

 

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus on taas lõimumisvaldkonna arenduspreemia laureaat!

15. novembri õhtul tehti Tallinnas teatavaks 2018. aasta lõimumisvaldkonna arenduspreemiate saajad. Välja jagati neli 1000 euro suurust preemiat. Arenduspreemiate eesmärk on tunnustada era- ja juriidilisi isikuid, kes on viimase aasta jooksul innustanud eri rahvustest inimesi koos tegutsema.

Eestis elavate rahvusvähemuste kultuuride tutvustamise eest Eesti avalikkusele pälvis preemia Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, kelle korraldatud konverentsi, teemapargi, festivali ja trükisega tutvustati avalikkusele Ida-Virumaa paljurahvuselist ja värvikat kultuuripärandit.

Integratsiooni Sihtasutus annab lõimumisvaldkonna arenduspreemiaid välja alates 1999. aastast. Preemiate väljaandmist toetab Kultuuriministeerium.

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus on eelnevalt samanimelise preemia võitnud kahel korral.

https://www.integratsioon.ee/eesti-silmapaistvaimad-loimijad-selgunud

 

 

05.11.2018. Ajavahemikul 01.02.2018-05.11.2018 viis Ida-Virumaa Integratsioonikeskus läbi projekti Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsid Eesti 100. juubeliaastal, millega tähistati EV 100 sünnipäeva ning Euroopa kultuuripärandi aastat.

Projekti toetasid Integratsiooni Sihtasutus, Kultuuriministeerium, Eesti 100 korraldustoimkond, Euroopa kultuuripärandiaasta Eesti esindus, USA Suursaatkond Tallinnas, Kultuurkapital.

 

Eestimaa rahvuste salu

24.augustil 2018. aastal pandi Eesti rahvuspuu istutamisega nurgakivi uuele temaatilisele haljasalale „Eestimaa rahvuste salu“

„Eestimaa rahvuste salu“ on Narva Linnavalitsuse, Kultuuriministeeriumi juures asuva Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside ümarlaua ning  MTÜ Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse ühine kingitus Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

 

„Eestimaa rahvuste salu“ asub Narva vanalinna rajatava uue pargi territooriumil Narva Spordihalli naabruses ning selles on esindatud 37 Eestimaal elava suurema rahvusgrupi rahvuspuud. Iga puu juurde, mis sümboliseerib ühte rahvusgruppi, on paigaldatud metallist infotahvel puu ja esindatava rahvuse nimetusega. Infotahvlid sisaldavad ka mobiiltelefonil loetavat QR -koodi, mis on ühendatud internetis asuva teabelehega.

 

01.09.2017-31.08.2018 kestnud projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital, EV 100 korraldustoimkond, Integratsiooni Sihtasutus, Narva Linnavalitsus, EV Kultuuriministeerium.

 

Meediakajastus: http://prospekt.ee/narva_linn/11105-rossiyskiy-konsul-pozhelal-estonskomu-dubu-i-rossiykoy-bereze-druzhno-rasti-ryadom-dolgie-gody.html

 

https://rus.err.ee/856068/v-narve-zalozhili-rowu-narodov-jestonii-iz-37-derevev

 

 

https://www.facebook.com/idaviruintegratsioonikeskus/

 

 

08.04.2017. a  toimus Jõhvi  spordihallis traditsiooniline ja populaarne XIX  käsitöölaat „Viru nikerdaja“.

Ürituse raames kaubeldi mitmesuguste käsitöö ja talutoodetega ning rahvakunstiesemetega. Ida-Virumaale sõitsid oma kunsti tutvustama käsitöömeistrid üle Eesti.

Tänavusel, nagu ka eelmisel aastal, „Viru nikerdaja“ laadal toimusid Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse eestvedamisel rahvusliku käsitöö meistriklassid. Seitsme rahvuskultuuriseltsi poolt viidi läbi kaheksa töötuba, mis said väga suure populaarsuse osaliseks näitusekülastajate, eriti laste ja noorte seas.

Käsitöölaada raames toimus XV rahvusvaheline pitsiseminar, mille organiseerisid  Narva Klubi Käsitöö Olga Kublitskaja juhendamisel ning  Eesti Pitsi Gild, pitsinäitus.

Käsitöölaadast võttis osa üle 2000 külastaja.

Ürituse läbiviimist toetasid Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Jõhvi Vallavalitsus.

 

XIII festival „Rahvuskultuuride loomepada“

25.septembril 2016.a toimus XIII traditsiooniline maakondlik festival „Rahvuskultuuride loomepada“. Üritus viidi läbi Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse, rahvuskultuuriseltside ümarlaua, Jõhvi Vallavalitsuse ja Jõhvi Huvikeskuse koostöös. On saanud traditsiooniks, et festivali raames toimuvad erinevate rahvusvähemuste seltside korraldatud näitused ja meistriklassid, avalik konverents, kirjanduslikud kohtumised, laste joonistuste näitus ning kontserdid.

Vt festivali kava

Tänavuse konverentsi teema oli „Merekultuuriaasta – hoida olemasolevat ja luua uut merekultuuri“ ning pühendatud üle Eestilise merekultuuri teemale. Konverentsil osalesid ettekandega mitmed huvitavad lektorid: meremuuseumi direktor Urmas Drezen tutvustas, kuidas viiakse Eestis läbi merekultuuri aasta üritusi, Narva Noorte Meremeeste Klubi juht Vadim Trenin tegi ettekande klubi minevikust, olevikust ja tulevikuplaanidest ning tutvustas klubi liikmeid. Väga kaasahaarav oli sel konverentsil Purtse vabatahtlikute merepäästjate komando asutaja ja juhatuse liikme Andrus Küti ettekanne, millele järgnes dokumentaalfilmi „Purtse päästjad“ esilinastus. Konverentsist võttis osa ligemale 80 inimest ning see toimus eesti ja vene keeles.

Seekordsel, XIII rahvuskultuuride festivalil viidi läbi 14 erinevat rahvuslikku käsitööd tutvustavat õpituba-meistriklassi, laste joonistuste näitus „Meri ja mina“, fotonäitus “ Paljukultuurne Eesti aastaring”. Kontserdimaja Ergo saalis toimusid Eesti Kirjameeste Ühenduse „Russkoje Slovo“ kirjanduslikud kohtumised, millel esitlesid oma loomingut maakonna poeedid.

Sellel aastal toimus festivali raames kaks kontserti- merelaulude kontsert "Mulle meeldib maa!", mille andsid Marko Matvere ja Peep Raun ning galakontsert rahvuskultuuriseltside kollektiividelt, kus külalisena tegi kaasa Venemaalt pärit rahvalauluansambel „Moskovija“.

Populaarsel festivalil ja meeleolukatel kontsertidel osales ligemale 400 külalist.

 

Ürituse ettevalmistamist ja läbiviimist toetasid kultuuriministeerium, Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, Eesti Kultuurkapital, Jõhvi Kontserdimaja, Jõhvi Vallavalitsus, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus.

Plakat

Artikkel ja Pildid

Artikkel

Video

 

27.08.2016 toimus ümarlaua liikmele õppeseminar.

Juba viis aastat korraldab kultuuriministeerium rahvuskultuuriseltside juhtidele tutvumisreise-õppeseminare erinevatesse Eestimaa paikadesse, mis annavad suurele hulgale osalejatele võimaluse tutvuda looduslike ja kultuuriliste vaatamisväärsustega.

Tänavu, 27.augustil, viis 53 ümarlaua liikme, ministeeriumi esindaja ja ajakirjaniku tee Lahemaa rahvusparki.

Väljasõidu teema oli väga tihedalt seotud 2016. aastal Eestis tähistatava mere kultuuri aastaga. Sel sisutihedal laupäevasel tutvumisreisil, mida saatsid ümarlaua liikme ja kultuuriselts „Estorada“ esimehe Nikolai Pavlenko suurepärased professionaalsed kommentaarid, õnnestus külastada mitte ainult laialt tuntud Sagadi ja Palmse mõisa, vaid ka Altja kaluriküla ja Käsmus erameremuuseumi.

Looduslike ja käsitöölike eksponaatidega tutvumisele järgnes Sagadi mõisas rahvuskultuuriseltside ümarlaua väljasõiduistung, mis sai teoks koostöös Jõhvi noorte-ja huvikeskuse juhi Anne Uttendorfiga ja millel arutati eelseisva - juba 13 korda toimuva rahvuskultuuride festivali loomepaja läbiviimist 25.09. Jõhvi kontserdimajas.

Sealsamas Sagadil toimus ka õppeseminar „Kuidas olla märgatud“, mida juhtis Eduard Odinets kultuuriministeeriumi rahvusvahelise finantseerimise osakonnast.

Seminaril jagas praktilisi nõuandeid Raadio 4 toimetaja Lina Turovskaja. Üritusest võtsid osa ka kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Aneth Rosen ning MISA kommunikatsioonijuht Ann Asser. Seminari võttis kokku ajurünnak, millel osalesid aktiivselt ümarlaua liikmed.

 

Antud õppesõit rahastati Kultuuriministeeriumi poolt.

 

 

02.06.2016 toimus Narva-Jõesuu hotellis „Noorus“ V rahvusvaheline teaduslik-praktiline konverents „Tolerantsus läbi kultuuri“, mille eesmärk oli tõstatada diskussioon sallivuse ja avatuse teemal, mis on seotud tänases Eestis ennekõike üle-Euroopalise pagulasküsimusega ning rahvaste rändega. Tolerantsikonverentsi kümneaastane läbiviimise järjepidevus aitab korraldajate hinnangul kaasa maakonna ühtsema inforuumi kujunemisele konkreetsetest teemavaldkondades, võimaldab üheskoos arutleda päevakajalistel teemadel, jagab infot ning loob võimalusi seisukohtade kujunemiseks.

Tänavusel konverentsil esinesid ettekandega kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Aleksandr Aidarov („Kultuuridevahelised erinevused–kas kultuuribarjäärid on ületatavad?“), soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta („Võrdse kohtlemise lähiajalugu“), Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov („Kuidas mõista tolerantsust?“), Tartu Ülikooli doktor Aimar Ventsel ("Eesti, islam ja tolerantsus”) ning Moldova Teaduste Akadeemia ja Moldova Rahvusliku Etnograafia ja Ajaloomuuseumi vanemteadur, doktor Dorin Lozovanu. Väga sisukatele ettekannetele järgnes elav arutelu.

Konverentspäeva ühes fookuses oli ka Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse 15 juubeliaasta tähistamine, mille puhuks oli ürituse toimumise ajal üleval fotonäitus mittetulundusühingu tegevustest ning maakonna erinevate rahvuste omavahelisele lõimumisele suunatud üritustest.

Konverentsi emotsionaalset kulminatsiooni pakkus Eesti Juudi Kogukonna liikmete ning Eesti pearabi Efraim Shmuel Koti poolt läbiviidud Eesti taasiseseisvumise järgselt esmakordselt käsitsi kirjutatud juudi pühakirja Toora pidulik tutvustamine.

Konverentsi läbiviimist toetasid rahaliselt Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Üritus viidi läbi eesti, vene ja inglise keeles ning selle osales 76 inimest.

Pildid

Artikkel 1

Artikkel 2

 

09.04.2016-10.04.2016.a.  toimus Jõhvi  spordihallis traditsiooniline ja populaarne XVIII käsitöölaat „Viru nikerdaja“.

Kahepäevase ürituse raames kaubeldi mitmesuguste käsitöö ja talutoodetega ning rahvakunstiesemetega. Ida-Virumaale sõitsid oma kunsti tutvustama käsitöömeistrid üle Eesti.

Tänavusel „Viru nikerdaja“ laadal toimusid Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse eestvedamisel esmakordselt rahvusliku käsitöö meistriklassid. Seitsme rahvuskultuuriseltsi poolt viidi läbi üheksa töötuba, mis said väga suure populaarsuse osaliseks näitusekülastajate, eriti laste ja noorte seas.

Käsitöölaada raames toimus XXV rahvusvaheline pitsiseminar, mille organiseerisid  Narva Klubi Käsitöö Olga Kublitskaja juhendamisel ning  Eesti Pitsi Gild, näitus „Pitsifantaasiad“, rahvamuusikakontsert ansambli „Vene laul“ osavõtul.

Käsitöölaadast võttis osa üle 2000 külastaja.

Ürituse läbiviimist toetasid Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Jõhvi Vallavalitsus.

Plakat

Pildid

Alates 01.03.2016 Ida-Virumaa Integratsioonikeskus alustab projekti „Mitmekultuuriline Ida-Virumaa 2016“ elluviimist.

Projekti raames viiakse läbi kolm suurt tegevust: osalemine XVIII maakondliku käsitöölaada „Viru Nikerdaja“ korraldamisel ja läbiviimisel; tolerantsuse konverentsi korraldamine ja elluviimine; osalemine XIII traditsioonilise maakondliku festivali „Rahvuskultuuride loomepada“ korraldamisel ja läbiviimisel.

Projekti toetavad Kultuuriministeerium, Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, Suurbritannia Suursaatkond Tallinnas.

Käesolev kodulehekülg on valminud  Euroopa Liidu Euroopa Pagulasfondi  ja EV Siseministeeriumi ning uuendatud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kaasrahastamisel.

EST

RUS

Подпись:  Euroopa Pagulasfond