IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Rahvuskultuuride mitmekesisus ja tolerantsus

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Kestus: 01.06.2010 - 31.01.2011

Rahastajad: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed

Projekti eelarve: 199 948   krooni

Projektijuht: Aleksandr Dusman

Assistent: Heli Ferschel

 

Projekti  peaeesmärk on suurendada kontakte ja suhtlust Euroopa Liidu  ja kolmandate riikide kodanike vahel ning vähendada erinevusi ELi  ja kolmandate riikide kodanike osalemises kodanikuühendustes ja – ühiskonnas, aidata   jätkuprojektina kaasa kodanikeühenduste koostöö arendamisele Ida-Virumaal. Projekti sihtrühmaks on  Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltside  liikmed, kelle hulgas on nii Eesti kui ka kolmandate riikide kodanikke ning ka määratlemata kodakondsusega isikuid.

Projekt on suunatud  Ida-Virumaa mitte- eestlastest elanike teadlikkuse tõstmisele kodanikuühiskonnast ning võimalustest osaleda aktiivselt  ühiskonnaelus läbi kodanikeühenduste koostöö. Projektiga antakse  sihtrühmale uusi teadmisi ning luuakse täiendavaid võimalusi omavaheliseks suhtlemiseks ühises ruumis.

 

Projekti tegevused:

Tegevus I : ajavahemikul 2010.a juuli kuni august valmistatakse ette ja antakse välja illustreeritud teabekogumik «Ida-Virumaa rahvuskurtuuriseltside ja ümarlaua tegevus aastatel 1995-2010» (kolmes keeles).

Tegevus II: 24. septembril 2010.a Jõhvis toimuval traditsioonilisel vähemusrahvuste kultuurifestivalil Loomepada viiakse läbi 3 näitust: Eesti rahvusautorite raamatute näitus, Ida-Virumaa laste joonistuste näitus „Maa värvid“ ning rahvusliku käsitöönäitus;

Tegevus III: 2010.a novembris viiakse Narva linnas läbi diskussiooni ümarlaud «Rahvuskurtuuriseltside roll Ida-Virumaa intellektuaal- ja kultuuripotentsiaali arengus“, kus haritlased eestlaste ja mitte-eestlaste hulgast arutlevad integratsiooni tulevikust;

Tegevus IV: 2011.a jaanuarikuus viiakse Jõhvi Maavalitsuse konverentsaalis läbi rahvusvaheline konverents «Tolerantsus läbi kultuuri» teemal, mille lektoriteks kaasatakse Eestis tuntud oma ala spetialisti ja ühiskondlikku kõneisikut, kes tutvustavad osalejatele üht või mitut ühiskonnas aktuaalset  teemat ning arendavad sellealase diskussiooni.

 

EST

RUS