IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Ümarlaud

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Asutamise aeg:       märts 1995
Registrikood:          registreerimata
Liikmeid:                35 ühingut
Aadress:                 Keskväljaku 1, 41535 Jõhvi
Tel:                        33 21247
Esimees:                 Aleksandr Dusman
Tel:                        5059167
e-post:                   
aleksandrdusman@gmail.com

Ümarlaua  asutamise eesmärgiks on  Ida-Virumaal elavate erinevate rahvuste Eesti ühiskonda lõimumise aktiviseerimine regionaalsel tasandil. Ümarlaud on suunanud oma tegevuse selliste projektide väljatöötamisele ja elluviimisele, mis võimaldavad igal rahvusgrupil säilitada oma kultuuri ( sh ka eesti kultuuri) ja seda edasi arendada.
Ümarlaua töö rajaneb rahvusühenduste vastastikusel austusel ja mõistmisel, esitatud arvamuste  ja ettepanekute aktsepteerimisel kõikide liikmete poolt. Ümarlaud juhindub oma töös Eesti Vabariigi Põhiseadusest,  Kultuurautonoomia seadusest, esindatud rahvuskultuuriseltside põhikirjadest, ümarlaua tegevust reguleerivast määrusest ning teistest  seadustest, mis reguleerivad organisatsioonide ja mittetulundusühingute tegevust.

Igakuised ümarlaua nõupidamised annavad informatsiooni ja aitavad regiooni rahvuskultuuriseltsidel organiseerida ühiseid kultuuriüritusi. Tänu kohtumistele Eesti ühiskonna-, kultuuri-ja poliitikategelastega, saatkondade esindajatega ning välisrikide valitsusväliste organisatsioonide esindajatega ning rahvuskultuuriseltsidega riigi teistest regioonidest toimub pidev liikmete silmaringi laiendamine ja kogemuste vahetamine.

EST

RUS