IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Rahvusköökide festival

Подпись: Uudised
Подпись: Projektid
Подпись: Ümarlaud
Подпись: Vähemuste kaasmine
Подпись: Festival Loomepada
Подпись: Trükised
Подпись: Kontakt
Подпись: Avaleht

Kestus:  2012.aprill - 2013.veebruar

 

Festivali eesmärk on tutvustada  osavõtjatele ja külalistele läbi rahvustoitude erinevate rahvaste rahvusköökide mitmekülgsust ja traditsioone, arendades sellega avatust, teineteisemõistmist ja  dialoogi erinevate rahvuskultuuride vahel.

Koostöös kohvikuga "Mozart"  viiakse ajavahemikul aprill2012 – veebruar 2013 igas kuus ühe nädala jooksul Jõhvi Kontserdimajas läbi ühe rahvusköögi tutvustus. Kokku esitleb festivalil oma kööki üheksa erinevat, Ida-Virumaal elavat  rahvust. Tutvumisnädal algab temaatilise esitluspäevaga,  kus pakutakse rahvustoite, nende valmistamise  retsepte ning tutvustatakse toiduvalmistamise traditsioone.   Esitluse ajal on ka ürituse ruum kaunistatud rahvuslikult, esinevad selle rahvuse kultuuriseltsi ansamblid ja solistid. Külalised saavad  spetsiaalselt ürituse jaoks välja antud bukleti rahvusköögi populaarsemate  retseptidega.

Rahvusköögi tutvustuse  viivad läbi Vene, Ukraina, Valgevene, Eesti, Juudi, Ingeri-soome, Tatari, Usbeki ja Poola kultuuriseltsid. Järgneva nädala jooksul  pärast esitlust saavad kohviku külastajad valida menüüst ka sellel nädalal oma kööki tutvustava  rahvuse toite. Rahvustoitude pakkumine on olnud väga populaarne kohalikel Ida-Virumaa rahvuskultuurifestivalidel ning  projektis läbi viidav toidunädal  annab võimaluse ühte rahvuskultuuri rohkem tutvustada.

Kokku oodatakse üritusele osalema 400-500 inimest.

 

Rahastajad: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Kultuuriministeerium, Eesti Kultuurkapital,  MTÜ Ida-VirumaaIntegratsioonikeskus

 

Projekti raames on läbi viidud:

 

29.04.2012 ukraina köögipäev. Osalesid ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel Ukraina Kaasmaalaskond Sillamäe Vodograi ja Narva Linna Ukraina Kaaslaskond.

 

Voldik rahvusköögi retseptidega

Fotod

 

26.05.2012 tatari köögipäev. Osalesid ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel Ida-Virumaa Tatari Kultuuri Ühing ning Narva Tatari Kultuuriselts.

Voldik rahvusköögi retseptidega

Fotod

 

17.06.2012 juudi köögipäev. Osalesid ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel Ida-Virumaa Juudi Kogukond ja Narva Juudi Kogukond.

Voldik rahvusköögi retseptidega

Fotod

 

19.08.2012 uzbeki köögipäev. Osalesid ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel Narva Linna Usbeki Kultuuriselts Sogdiana ning Usbeki Kultuuriselts Safar Tallinnast.

Voldik rahvusköögi retseptidega

Fotod

 

28.10.2012 valgevene köögipäev. Osalesid ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel Ida-Virumaa Valgevene Kultuuriselts B E Z, Narva Valgevene Selts Sjabrõ ning Valgevene Kultuuri Ühing Krõnitsa Sillamäelt

Voldik rahvusköögi retseptidega

Fotod

 

25.11.2012 vene köögipäev. Osalesid ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel Narva Linna Slaavi Kultuuriselts Svätogor, Vene Kultuuriselts NADEŽDA, RVKO keskus, Kohtla-Järve Linna Vene Kultuuriühing, Sillamäe Vene Kultuuriselts, Kiviõli Linna Slaavi Kultuuriühing, Narva-Jõesuu linna Vene Kultuuriühing Allikas, Vene Kogukond Rusitš, MTÜ Türkiispärl.

Voldik rahvusköögi retseptidega

Fotod

 

27.01.2013 poola köögipäev. Osalesid ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel Poola klubi Polonez.

Voldik rahvusköögi retseptidega

Fotod

 

17.02.2013 eesti ja ingeri-soome köögipäev. Osalesid ürituse ettevalmistamisel ja läbiviimisel Ida-Virumaa Ingerisoomlaste Selts, Tartu Ingerisoomlaste Selts, Narva Eesti Selts ning Narva-Jõesuu Eesti Selts“Kalju“.

Voldik rahvusköögi retseptidega

Fotod

Rahvusköögi tutvustuste korraldamisest ja elluviimisest võtsid osa Ida-Virumaa 20 kultuuriseltsi ja kaks seltsi Tallinnast ja Tartust. Esitluste külalisteks olid vähemusrahvuste kultuuriseltside liikmed, kohalike  omavalitsuse esindajad, riigikogu esindajad, kultuuritegelased, ajakirjanikud ning diplomaadid (sealhulgas Ukraina, Valgevene, Poola ja Venemaa saatkondade esindajad). Kokku osales üritustel 426 inimest.

Esitlusele järgneva nädala jooksul said kohviku „Mozart“  külastajad valida menüüst ühe oma kööki tutvustava  rahvuse toite. Projekti raames reklaamiti üritus tutvumisnädala jooksul kohalikus telekanalis Lites. Projektis läbi viidavad toidunädalad andsid võimaluse erinevate rahvuskultuuri rohkem tutvustada. Kohviku “Mozart” andmetel oli külaliste arv, kes projekti toimumise ajal tellisid nende kohvikus rahvustoite ca 2000 inimest.

Esitluste tulemused olid mahukalt kajastatud kohalikus ja riiklikus meedias, sh ETV-s, Lites TV-s, uudisteportaalis DELFI  ning www.etnoweb.ee  internet-portaalis, ajalehtedes „ Põhjarannik“ ja „ Infopress“. Kokku avaldati  Rahvusköökide festivali teemal  20 artiklit ning üheksa TV-süžeed.

Festivali eesmärgiks  oli  tutvustada  osavõtjatele ja külalistele läbi rahvustoitude erinevate rahvaste rahvusköökide mitmekülgsust ja traditsioone, arendades sellega avatust, teineteisemõistmist ja  dialoogi erinevate rahvuskultuuride vahel.

EST

RUS