IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Projekt > Tulekud ja minekud kultuuris

Text Box: Uudised
Text Box: Projektid
Text Box: Ümarlaud
Text Box: Vähemuste kaasmine
Text Box: Festival Loomepada
Text Box: Trükised
Text Box: Kontakt
Text Box: Avaleht

Projekti  kestus: 03.07.2017 – 31.12.2017

 

Rahastaja: Integratsiooni  Sihtasutus, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus

 

„Tulekud ja minekud kultuuris“  IVIK-se tööst noortega

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus viis 2017.a. septembrist detsembrini ellu Kultuurministeeriumi ja Integratsiooni Sihtautuse toel konkursi nr RK17LEK001 („Lõimumise edendamine kultuuritegevuste kaudu“) raames rahastatud projekti. Eesmärgiks oli ühe osa – Eesti Rahva Muuseum (ERM)– Eesti kultuuriruumist tutvustamise kaudu toetada maakonna üldhariduskoolide erineva emakeelega õpilaste lõimumist. Kaudselt panustasime ka laiemalt – koduste ülesannete kaudu õppepäevadeks valmistumisel olid kaasatud ka õpilaste perekonnad.

Ette valmistati ja viidi läbi viis õppepäeva Tartus. Neli päeva Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli ning Mäetaguse põhikoolide vanema astme kokku 120 õpilasele olid sisustatud õppepäevadega ERM-is.

Toimusid  muuseumitunnid  „ Tulekud ja minekud“, kus õpilased oma perede kogemuse ja muuseumimaterjalide põhjal vestlesid meie kultuuri mõjutanud olulisematest liikumistest -.  küüditamine, sisseränne ja väljaränne.

Töötuba „Ilus vaev“ võimaldas õpiastel püsiväljapaneku „Uurali kaja“ materjalide baasil tutvuda soome-ugri rahvaste esemelise kultuuriga - tõlgendati mustrite tähendusi ja selgitati välja milleks olid peremärgid ning milliseid rõivaosi ning miks rahvariietel kirjati. Näitusel saadud inspiratsiooni alusel kirjab iga õpilane endale oma meelismustrite ja peremärgiga torusalli.

Gümnaasiumiõpilastele (37 Narvast, Sillamäelt ja Jõhvist) toimusid lisaks koolikultuuride teemaline kohtumine Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilastega ning Eesti Rahvusarhiivi (NOORA) hoone võimalustega.

Osalenud koolide nimekiri

 Narva Soldino Gümnaasium 20 õpilast

 Narva Paju Kool  10 õpilast

 Narva Vanalinna Riigikool  10 õpilast

 Narva-Jõesuu kool  10 õpilast

 K.-Järve Slaavi PK  10 õpilast

K.-Järve Tammiku PK  10 õpilast

K.-Järve Kesklinna PK  10 õpilast

Jõhvi Vene PK  10 õpilast

Kiviõli Vene Kool  10 õpilast

Mäetaguse PK  10 õpilast

Sillamäe Vanalinna Kool  10 õpilast

Sillamäe Eesti PK  10 õpilast

Sillamäe Gümnaasium 10 õpilast

Jõhvi Gümnaasium  8 õpilast

Narva Keeltelütseum  9 õpilast

Narva Soldino Gümnaasium (gümnasistid) 10 õpilast

 

Väljavõte ühet tagasisidest

„Olen väga tänulik pakutud ekskursiooni eest. Väga meeldis muuseumi hoone, kõik on tehtud kaasaegselt. See et peaaegu kõik näitused on interaktiivsed väga meeldis lastele. Esimene muuseumi tund oli rikastatud sellega mida olid lapsed kodunt toonud, nimelt jutustus enda sugukonnast ja osalemine ka saatjate poolt oli huvitav. Meeldis giid, kes on tõest enda töösse "armunud" ja meile enda elulugu ka rääkinud. Kõik ekspositsioonid olid huvitavad. Peale maitsvat lõunat oli teine muuseumi tund, kus saime teada ka väga palju huvitavat ja isegi lapsed said endale iseseisvalt teha salle väljamõeldud mustriga.“

EST

RUS