IDA-VIRUMAA INTEGRATSIOONIKESKUS

Uudised

Text Box: Uudised
Text Box: Projektid
Text Box: Ümarlaud
Text Box: Vähemuste kaasmine
Text Box: Festival Loomepada
Text Box: Trükised
Text Box: Kontakt
Text Box: Avaleht

Projekt „Tulekud ja minekud kultuuris“

Ida-Virumaa Integratsioonikeskus viis 2017.a. septembrist detsembrini ellu Kultuurministeeriumi ja Integratsiooni Sihtautuse toel raames rahastatud projekti. Eesmärgiks oli ühe osa – Eesti Rahva Muuseum (ERM)– Eesti kultuuriruumist tutvustamise kaudu toetada maakonna üldhariduskoolide erineva emakeelega õpilaste lõimumist. Kaudselt panustasime ka laiemalt – koduste ülesannete kaudu õppepäevadeks valmistumisel olid kaasatud ka õpilaste perekonnad.

Ette valmistati ja viidi läbi viis õppepäeva Tartus. Neli päeva Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kiviõli ning Mäetaguse põhikoolide vanema astme kokku 120 õpilasele olid sisustatud õppepäevadega ERM-is.

Toimusid  muuseumitunnid  „ Tulekud ja minekud“, kus õpilased oma perede kogemuse ja muuseumimaterjalide põhjal vestlesid meie kultuuri mõjutanud olulisematest liikumistest -.  küüditamine, sisseränne ja väljaränne.

Töötuba „Ilus vaev“ võimaldas õpiastel püsiväljapaneku „Uurali kaja“ materjalide baasil tutvuda soome-ugri rahvaste esemelise kultuuriga - tõlgendati mustrite tähendusi ja selgitati välja milleks olid peremärgid ning milliseid rõivaosi ning miks rahvariietel kirjati. Näitusel saadud inspiratsiooni alusel kirjab iga õpilane endale oma meelismustrite ja peremärgiga torusalli.

Gümnaasiumiõpilastele (37 Narvast, Sillamäelt ja Jõhvist) toimusid lisaks koolikultuuride teemaline kohtumine Tartu Tamme Gümnaasiumi õpilastega ning Eesti Rahvusarhiivi (NOORA) hoone võimalustega.

 

Pildigalerii

 

 

 

08.04.2017. a  toimus Jõhvi  spordihallis traditsiooniline ja populaarne XIX  käsitöölaat „Viru nikerdaja“.

Ürituse raames kaubeldi mitmesuguste käsitöö ja talutoodetega ning rahvakunstiesemetega. Ida-Virumaale sõitsid oma kunsti tutvustama käsitöömeistrid üle Eesti.

Tänavusel, nagu ka eelmisel aastal, „Viru nikerdaja“ laadal toimusid Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse eestvedamisel rahvusliku käsitöö meistriklassid. Seitsme rahvuskultuuriseltsi poolt viidi läbi kaheksa töötuba, mis said väga suure populaarsuse osaliseks näitusekülastajate, eriti laste ja noorte seas.

Käsitöölaada raames toimus XV rahvusvaheline pitsiseminar, mille organiseerisid  Narva Klubi Käsitöö Olga Kublitskaja juhendamisel ning  Eesti Pitsi Gild, pitsinäitus.

Käsitöölaadast võttis osa üle 2000 külastaja.

Ürituse läbiviimist toetasid Kultuuriministeerium, Integratsiooni Sihtasutus, Jõhvi Vallavalitsus.

 

XIII festival „Rahvuskultuuride loomepada“

25.septembril 2016.a toimus XIII traditsiooniline maakondlik festival „Rahvuskultuuride loomepada“. Üritus viidi läbi Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse, rahvuskultuuriseltside ümarlaua, Jõhvi Vallavalitsuse ja Jõhvi Huvikeskuse koostöös. On saanud traditsiooniks, et festivali raames toimuvad erinevate rahvusvähemuste seltside korraldatud näitused ja meistriklassid, avalik konverents, kirjanduslikud kohtumised, laste joonistuste näitus ning kontserdid.

Vt festivali kava

Tänavuse konverentsi teema oli „Merekultuuriaasta – hoida olemasolevat ja luua uut merekultuuri“ ning pühendatud üle Eestilise merekultuuri teemale. Konverentsil osalesid ettekandega mitmed huvitavad lektorid: meremuuseumi direktor Urmas Drezen tutvustas, kuidas viiakse Eestis läbi merekultuuri aasta üritusi, Narva Noorte Meremeeste Klubi juht Vadim Trenin tegi ettekande klubi minevikust, olevikust ja tulevikuplaanidest ning tutvustas klubi liikmeid. Väga kaasahaarav oli sel konverentsil Purtse vabatahtlikute merepäästjate komando asutaja ja juhatuse liikme Andrus Küti ettekanne, millele järgnes dokumentaalfilmi „Purtse päästjad“ esilinastus. Konverentsist võttis osa ligemale 80 inimest ning see toimus eesti ja vene keeles.

Seekordsel, XIII rahvuskultuuride festivalil viidi läbi 14 erinevat rahvuslikku käsitööd tutvustavat õpituba-meistriklassi, laste joonistuste näitus „Meri ja mina“, fotonäitus “ Paljukultuurne Eesti aastaring”. Kontserdimaja Ergo saalis toimusid Eesti Kirjameeste Ühenduse „Russkoje Slovo“ kirjanduslikud kohtumised, millel esitlesid oma loomingut maakonna poeedid.

Sellel aastal toimus festivali raames kaks kontserti- merelaulude kontsert "Mulle meeldib maa!", mille andsid Marko Matvere ja Peep Raun ning galakontsert rahvuskultuuriseltside kollektiividelt, kus külalisena tegi kaasa Venemaalt pärit rahvalauluansambel „Moskovija“.

Populaarsel festivalil ja meeleolukatel kontsertidel osales ligemale 400 külalist.

 

Ürituse ettevalmistamist ja läbiviimist toetasid kultuuriministeerium, Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, Eesti Kultuurkapital, Jõhvi Kontserdimaja, Jõhvi Vallavalitsus, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus.

Plakat

Artikkel ja Pildid

Artikkel

Video

 

27.08.2016 toimus ümarlaua liikmele õppeseminar.

Juba viis aastat korraldab kultuuriministeerium rahvuskultuuriseltside juhtidele tutvumisreise-õppeseminare erinevatesse Eestimaa paikadesse, mis annavad suurele hulgale osalejatele võimaluse tutvuda looduslike ja kultuuriliste vaatamisväärsustega.

Tänavu, 27.augustil, viis 53 ümarlaua liikme, ministeeriumi esindaja ja ajakirjaniku tee Lahemaa rahvusparki.

Väljasõidu teema oli väga tihedalt seotud 2016. aastal Eestis tähistatava mere kultuuri aastaga. Sel sisutihedal laupäevasel tutvumisreisil, mida saatsid ümarlaua liikme ja kultuuriselts „Estorada“ esimehe Nikolai Pavlenko suurepärased professionaalsed kommentaarid, õnnestus külastada mitte ainult laialt tuntud Sagadi ja Palmse mõisa, vaid ka Altja kaluriküla ja Käsmus erameremuuseumi.

Looduslike ja käsitöölike eksponaatidega tutvumisele järgnes Sagadi mõisas rahvuskultuuriseltside ümarlaua väljasõiduistung, mis sai teoks koostöös Jõhvi noorte-ja huvikeskuse juhi Anne Uttendorfiga ja millel arutati eelseisva - juba 13 korda toimuva rahvuskultuuride festivali loomepaja läbiviimist 25.09. Jõhvi kontserdimajas.

Sealsamas Sagadil toimus ka õppeseminar „Kuidas olla märgatud“, mida juhtis Eduard Odinets kultuuriministeeriumi rahvusvahelise finantseerimise osakonnast.

Seminaril jagas praktilisi nõuandeid Raadio 4 toimetaja Lina Turovskaja. Üritusest võtsid osa ka kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Aneth Rosen ning MISA kommunikatsioonijuht Ann Asser. Seminari võttis kokku ajurünnak, millel osalesid aktiivselt ümarlaua liikmed.

 

Antud õppesõit rahastati Kultuuriministeeriumi poolt.

 

 

02.06.2016 toimus Narva-Jõesuu hotellis „Noorus“ V rahvusvaheline teaduslik-praktiline konverents „Tolerantsus läbi kultuuri“, mille eesmärk oli tõstatada diskussioon sallivuse ja avatuse teemal, mis on seotud tänases Eestis ennekõike üle-Euroopalise pagulasküsimusega ning rahvaste rändega. Tolerantsikonverentsi kümneaastane läbiviimise järjepidevus aitab korraldajate hinnangul kaasa maakonna ühtsema inforuumi kujunemisele konkreetsetest teemavaldkondades, võimaldab üheskoos arutleda päevakajalistel teemadel, jagab infot ning loob võimalusi seisukohtade kujunemiseks.

Tänavusel konverentsil esinesid ettekandega kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Aleksandr Aidarov („Kultuuridevahelised erinevused–kas kultuuribarjäärid on ületatavad?“), soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik Liisa Pakosta („Võrdse kohtlemise lähiajalugu“), Eesti Kunstiakadeemia professor David Vseviov („Kuidas mõista tolerantsust?“), Tartu Ülikooli doktor Aimar Ventsel ("Eesti, islam ja tolerantsus”) ning Moldova Teaduste Akadeemia ja Moldova Rahvusliku Etnograafia ja Ajaloomuuseumi vanemteadur, doktor Dorin Lozovanu. Väga sisukatele ettekannetele järgnes elav arutelu.

Konverentspäeva ühes fookuses oli ka Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse 15 juubeliaasta tähistamine, mille puhuks oli ürituse toimumise ajal üleval fotonäitus mittetulundusühingu tegevustest ning maakonna erinevate rahvuste omavahelisele lõimumisele suunatud üritustest.

Konverentsi emotsionaalset kulminatsiooni pakkus Eesti Juudi Kogukonna liikmete ning Eesti pearabi Efraim Shmuel Koti poolt läbiviidud Eesti taasiseseisvumise järgselt esmakordselt käsitsi kirjutatud juudi pühakirja Toora pidulik tutvustamine.

Konverentsi läbiviimist toetasid rahaliselt Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Hasartmängumaksu Nõukogu.

Üritus viidi läbi eesti, vene ja inglise keeles ning selle osales 76 inimest.

Pildid

Artikkel 1

Artikkel 2

 

09.04.2016-10.04.2016.a.  toimus Jõhvi  spordihallis traditsiooniline ja populaarne XVIII käsitöölaat „Viru nikerdaja“.

Kahepäevase ürituse raames kaubeldi mitmesuguste käsitöö ja talutoodetega ning rahvakunstiesemetega. Ida-Virumaale sõitsid oma kunsti tutvustama käsitöömeistrid üle Eesti.

Tänavusel „Viru nikerdaja“ laadal toimusid Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse eestvedamisel esmakordselt rahvusliku käsitöö meistriklassid. Seitsme rahvuskultuuriseltsi poolt viidi läbi üheksa töötuba, mis said väga suure populaarsuse osaliseks näitusekülastajate, eriti laste ja noorte seas.

Käsitöölaada raames toimus XXV rahvusvaheline pitsiseminar, mille organiseerisid  Narva Klubi Käsitöö Olga Kublitskaja juhendamisel ning  Eesti Pitsi Gild, näitus „Pitsifantaasiad“, rahvamuusikakontsert ansambli „Vene laul“ osavõtul.

Käsitöölaadast võttis osa üle 2000 külastaja.

Ürituse läbiviimist toetasid Kultuuriministeerium, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Jõhvi Vallavalitsus.

Plakat

Pildid

Alates 01.03.2016 Ida-Virumaa Integratsioonikeskus alustab projekti „Mitmekultuuriline Ida-Virumaa 2016“ elluviimist.

Projekti raames viiakse läbi kolm suurt tegevust: osalemine XVIII maakondliku käsitöölaada „Viru Nikerdaja“ korraldamisel ja läbiviimisel; tolerantsuse konverentsi korraldamine ja elluviimine; osalemine XIII traditsioonilise maakondliku festivali „Rahvuskultuuride loomepada“ korraldamisel ja läbiviimisel.

Projekti toetavad Kultuuriministeerium, Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, Suurbritannia Suursaatkond Tallinnas. 

 

 

28. 11.2015 Jõhvi Kontserdimajas toimus rahvusvaheline info-metoodiline seminar teemal Loomemajandus- uued võimalused kultuuriseltside koostööks Eesti paljurahvuselistes regioonides”.

 

Seminari raames esinesid 4 ettekandjat – Eesti Käsitööliidu ja Eesti Pitsi Gildi esindajad  ning samuti eksperdid Sankt-Peterburist.

Seminari lõpetamisel toimus avatud diskussioon, millel aktiivselt osalesid kõik seminari osalejad.

 

Seminari loenguosale järgnes näituse „Rahvuslik käsitöö“ avamine ning aktiivselt töötasid üheksa meistriklassi. Seminaril osalejad jälgisid suure huviga näituse väljapanekut ning osalesid aktiivselt meistriklassides, mille temaatika oli tihedal seotud rahvuskultuuriga: eesti suveniirid õlgedest, vene pits, vene puidumaal, ukraina pärlpunutised, lapitehnika jms.

 

Samuti seminaril olid esmakordselt esitletud voldik „Rahvuslik käsitöö (eesti ja vene keeles).

 

Seminaril oli rõhutatud  loomemajanduse arendamise vajadust Eestis, mis on ka Euroopa Liidu prioriteet ning vajadust ühineda selle tegevusega ka Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsidel.

 

Seminar “Loomemajandus - uued võimalused kultuuriseltside koostööks Eesti paljurahvuselistes regioonides” oli väga ajakohane ning  aitab kaasa maakonna rahvuskultuuriseltsidele tegevusele  uutes aktuaalsetes arengusuundades, samuti rahvuste vaheliseks ja rahvusvaheliseks koostööks.

 

Seminari töös osales 68 inimest, kes esindasid Ida-Virumaa omavalitsustes (Narva-Jõesuus, Narvas, Sillamäel, Jõhvis, Kohtla-Järvel, Kiviõlis) tegusevaid rahvuskultuuriseltse, Eesti Käsitööliidult, Eesti Pitsi Gildist, Ida-Virumaa Käsitööseltsist, Kultuuriministeeriumist, kohalikest omavalitsustest (Kiviõli, Jõhvi, Kohtla-Järve) ning massimeediast.

 

Rahvusvaheline info-metoodiline seminar teemal Loomemajandus- uued võimalused kultuuriseltside koostööks Eesti paljurahvuselistes regioonides” oli korraldatud Ida-Virumaa Integratsioonikeskusega projekti “20 aastat rahvusvähemuste kultuurialast ühistegevust Ida-Virumaal” raames. Üritus viidi läbi Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed ning Suurbritannia Tallinna Suursaatkonna rahalisel toetusel.

 

Fotod.

 

 

05-08. novembril 2015 Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse juhatuse liige Aleksandr Dusman osales Ida-Virumaa detegatsiooni koosseisus Gagauuzia rahvusvahelisel foorumil «GAGAUZIA – INVEST 2015».

Foorumi tööst võtsid osa partnerid ja külalised 12 riikidest, sh Venemaalt, Rumeeniast, Türgist, Rootsis, Valgevenemaalt, Saksaamalt, Ukrainast.

Aleksandr Dusman tegin ettekande teemal „Ida-Virumaa innovatiivsed projektid“, milles ta jutustas elluviidud Ida-Virumaal Euroopa fondide vahenditest investeerimisprojektidest .

 

Foto1Foto2.

 

Intervjuu

http://gagauzmedia.md/index.php?newsid=5208

 

 

27. septembril 2015.a. toimus  juba 12 korda koostöös Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse, maakondliku rahvuskultuuriseltside ümarlaua ja Jõhvi vallavalitsusega  rahvuskultuuride festival “Loomepada”.  Traditsiooniline festival toimub Eestimaa rahvuste päeva raames. 

Festivali kava

Ürituse ettevalmistamine ja läbiviimine toetasid Kultuuriministeerium, Integratsiooni- ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, Eesti Kultuurkapital, Hasartmängumaksu Nõukogu, Jõhvi Kontserdimaja, Jõhvi Vallavalitsus, Ida-Virumaa Integratsioonikeskus.

Artiklid:

Põhjarannik 29.09.2015

 

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-v-jyhvi-proshel-xii-festival-nacionalnyh-kultur-loomepade?id=72557941

http://etnoweb.ee/ru/event/dgtfk

Pildid:

http://rus.delfi.ee/daily/virumaa/foto-v-jyhvi-proshel-xii-festival-nacionalnyh-kultur-loomepade?id=72557941#!dgs=dgsee-162389:EicBFTaWKK48c3jSSvkrBk

01.augustil 2015.a. külastasid 50 Ida-Virumaa rahvuskultuuriseltsi esindajat, Ida-Viru maavanema ümarlaua liiget Narvast, Narva-Jõesuust, Sillamäelt, Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Kiviõlist ja Lohusuust Setumaa (setu keeles Setomaa) pealinna Obinitsat.

Väljasõidu eesmärk oli osaleda iga-aastasel Setu kuninga valimistel, tutvuda Setumaa etniliste traditsioonide ja kommetega, laulude, tantsude, rahvuslike rõivaste ja-toitudega. Obinitsa on tänavune Euroopa soome-ugri rahvaste kultuuripealinn, seda pidulikku sündmust ilmestasid ka folklooriansamblite esinemised Ungarist, Soomest ja Venemaalt.

Väga huvitav ja sisukas väljasõit toimus kultuuriministeeriumi toetusel ning Ida-Virumaa Integratsioonikeskuse ja Setumaa juhtide koostöös.

Pildid:

Foto album 1

Foto album 2

Viited:

http://setokuningriik.ee/

Foto Mty Estorada

http://www.visitsetomaa.ee/setumaa-i-setu

 

 

 

Käesolev kodulehekülg on valminud  Euroopa Liidu Euroopa Pagulasfondi  ja EV Siseministeeriumi ning uuendatud Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed kaasrahastamisel.

EST

RUS

Text Box:  Euroopa Pagulasfond